Tiếng Nhật Pro.net: [Kỹ năng dịch thuật trong tiếng Nhật]

[Kỹ năng dịch thuật trong tiếng Nhật]

Tiếng Nhật là một trong những ngôn ngữ khó, đòi hỏi người học phải nổ lực hết mình và theo đuổi một thời gian dài thì mới có thể sử dụng thành thạo được. Đặc biệt để đạt được trình độ biên - phiên dịch tiếng Nhật thì càng đòi hỏi sự nổ lực gấp bội. Bên cạnh khả năng tiếng Nhật, đòi hỏi người biên - phiên dịch phải giỏi tiếng mẹ đẻ (bao gồm vốn từ phong phú và khả năng diễn đạt tốt), đồng thời phải nắm bắt những kỹ thuật, mẹo, bí quyết trong biên - phiên dịch để đảm bảo truyền tải nhanh - chính xác nội dung của người một người nói (viết) đến người nghe (đọc).

Dưới đây là một số kỹ năng - kỹ thuật, mẹo mang tính tham khảo để giúp các bạn nâng cao kỹ năng biên - phiên dịch trong tiếng Nhật.