Tiếng Nhật Pro.net: Thành ngữ trong tiếng Nhật
Textual description of firstImageUrl

Thành ngữ trong tiếng Nhật

日本語(にほんご)のことわざ[(ことわざ)]・慣用句(かんようく)
Danh sách những thành ngữ - quán ngữ thông dụng trong tiếng Nhật.
thanh-ngu-trong-tieng-nhat

Danh sách dưới đây được cập nhật theo bài viết. Bạn có thể nhập từ khóa ở ô tìm kiếm để tìm được câu thành ngữ - quán ngữ một cách nhanh nhất. 
Ví dụ nhập "百聞は一見にしかず" (Trăm nghe không bằng một thấy) để tra nghĩa của câu này.