Tiếng Nhật Pro.net: [Văn hóa - Đời sống ở Nhật Bản]

[Văn hóa - Đời sống ở Nhật Bản]

Hãy cùng tìm hiểu về một số nét văn hóa - đời sống đặc trưng của Nhật Bản nhé.