Tiếng Nhật Pro.net: [Kanji - Hán tự]
Textual description of firstImageUrl

[Kanji - Hán tự]

漢字(かんじ)一覧表(いちらんひょう)
kanji jlpt
Danh sách dưới đây chỉ mang tính tham khảo.