Tiếng Nhật Pro.net: [Từ tượng thanh - tượng hình trong tiếng Nhật]
Textual description of firstImageUrl

[Từ tượng thanh - tượng hình trong tiếng Nhật]

擬音語(ぎおんご)擬態語(ぎたいご)
tu-tuong-thanh-tuong-hinh-trong-tieng-nhat
Danh sách những từ tượng thanh - tượng hình phổ biển trong tiếng Nhật, được sắp xếp theo bài viết chứ không theo thứ tự.

Bạn có thể nhập từ khóa trong ô tìm kiếm phía trên để tìm nhanh.
Ví dụ: nhập "ぺこぺこ" để tìm nghĩa của từ này.


---------------------------------------------------
*** đang tiếp tục cập nhật ***