Tiếng Nhật Pro.net: Tài liệu tham khảo
Textual description of firstImageUrl

Tài liệu tham khảo

参考文献
- Toàn bộ bài viết trên trang web này thuộc quyền sở hữu của Tiếng Nhật Pro.net
- Tất cả những trang web, facebook, trang blog của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khi sử dụng lại một phần hoặc toàn bộ các nội dung của trang web này đều phải xin phép Chủ bút, trừ khi share link trực tiếp từ bài viết của trang web này.
- Các nội dung bài viết do Chủ bút của trang web thực hiện, trong đó có một số bài sử dụng hoặc tham khảo một phần những trang web hoặc tài liệu dưới đây (bao gồm nhưng không giới hạn):

1. https://kotobank.jp/
2. www.weblio.jp
3. http://dictionary.goo.ne.jp
4. http:// detail.chiebukuro.yahoo.co.jp
5. http://d.hatena.ne.jp
6. http://okwave.jp 
7. http://eow.alc.co.jp
8. https://ja.wiktionary.org/wiki/
9. http://dict.hjenglish.com
10. https://www.renshuu.org
11. http://collocation.hyogen.info
12. http://ameblo.jp
13. http://renso-ruigo.com
14. http://marugotoweb.jp/
15. http://www.ajalt.org/kanmana/sakuin.html
16. http://www.japanlink.co.jp/ka/index.html
17. http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Gaien/7211/top.html
18. http://hukumusume.com/douwa/
19. http://test.u-biq.org/
20. http://www.aozora.gr.jp/
21. http://jplang.tufs.ac.jp/en/supm/index4.html
22. http://nihongo-e-na.com/jpn/site/id292.html
23. http://www.bauddha.net/index.html
24. http://language.tiu.ac.jp/
25. http://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/vie/pages/home
26. http://tool.konisimple.net/text/hinshi_keitaiso
27. Sách Từ điển mẫu câu tiếng Nhật (Nhóm Jammassy biên soạn)
28. 500 Mẫu câu ngữ pháp tiếng Nhật
29. すぐに使えるビジネス文章集例集(ナツメ社)
30. 経済学のことが面白いほどわかる本(笠原英一)
31. http://www.izaodao.com/
32. http://nhgo.net/#
33. http://tool.konisimple.net/text/hinshi_keitaiso
34. http://wenku.baidu.com/
35. http://blog.yam.com/
36. http://bunsyou.net/
37. http://www.eibunpou.net/
38. http://japanesetest4you.com/
39. http://akiba.geocities.jp/
40. http://nihon.tenkana.vn/
41. http://www.websaru.info/
42. http://tangorin.com/
43. www.nhk.or.jp
44. http://kotowaza-allguide.com/
45. www.asahi.com
46. www.sankei.com/
47. www.yomiuri.co.jp
48. http://vietnamnews.vn/
49. http://chigai-allguide.com
50. www.masa-web.com
51. homepage3.nifty.com
52. www.goo.ne.jp
53. http://mainichi.jp
54. www.geocities.jp
55. http://web.ydu.edu.tw/
56. http://www.nihonjiten.com/
57. jisho.org
58. www.tagaini.net
59. dic.yahoo.co.jp
60. www.japanesepod101.com
61. dictionary.j-cat.org
62. ejje.weblio.jp
 .......