Tiếng Nhật Pro.net: Liên từ trong tiếng Nhật

Liên từ trong tiếng Nhật

日本語(にほんご)接続詞(せつぞくし)一覧(いちらん)
Dưới đây là danh sách những liên từ phổ biến trong tiếng Nhật, hoặc bạn có thể tìm nhanh bằng cách tra trong ô tìm kiếm ở phía trên. Ví dụ nhập từ khóa: 「だから」 để tra.